• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Injektáž suterénnej steny v archíve. Jedná sa o stenu murovanú z plných pálených tehál. Navrhnutá bola výplňová injektáž, aplikácia hydroizolácie z negatívnej strany a sanačné omietky. Pri výplňovej injektáži sa stena navŕta plošne v rastri vrtov 40cm od seba ,,cik-cak,, spôsobom. Injektážna hmota vyplní dutiny a medzery medzi jednotlivými tehlami, ktoré vzniknú už pri realizácii - murovaní. Pri hydroizolačnom systéme na konci životnosti toto môže spôsobovať problém. Dutiny sa vyplnia, čím sa funkčnosť hydroizolačného systému predĺži, resp. nahradí.
vysprávka vodotesnou maltou
osekanie pôvodnej omietky
osekanie pôvodnej omietky
osekanie pôvodnej omietky
vysprávka vodotesnou maltou
navŕtanie pred injektážou
navŕtanie pred injektážou
navŕtanie pred injektážou
aplikácia penetračného prípravku
aplikovaný penetračný nástrek
hydroizolácia z negatívnej strany
hydroizolácia z negatívnej strany
hydroizolácia z negatívnej strany
druhá vrstva
výplňová injektáž muriva
výplňová injektáž muriva
výplňová injektáž muriva
po omietacích prácach
Hotové sanačné omietky
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas