• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Jedna z budov priemyselného závodu v BA mala poruchu - otvárala sa dilatačná škára. Otvorenie škáry bolo spôsobené sadnutím dilatačného celku časti objektu. Na posúdenie stavu bol prizvaný statik. Z výsledkov statického posudku vyplynul spôsob opravy tejto nechcenej ,,medzery,, na objekte. Po vyčistení vydrolenej omietky a pôvodnej upchávky sa ukázala medzera medzi dilatačnými celkami vyše 6-8cm. Pre riadnu opravu boli z omietacích rohovníkov vyrobené ukončenia - rohy škáry. Medzera bola vyplnená pružným materiálom - penou ako podklad a špára bola do roviny zo stenou zatmelená po celej výške hrubou vrstvou pružného tmelu. Spôsob aplikácie a hrúbka tmelu umožnia dilatačným celkom pohyb bez porušenia tmelu.
pôvodný stav
pôvodný stav
pôvodný stav zvonka
vyčistenie dilatácie
vyčistenie dilatácie
medzera medzi dil. celkami
vytvorenie okraja škáry
nové okraje škáry
medzera medzi dil. celkami
nové okraje škáry
dilatačná páska z exteriéru
dilatačná páska z exteriéru
dilatačná páska z exteriéru
žltý dilatačný pruh pásky
dilatačná páska z exteriéru
finálny pohľad z exteriéru
vyplnenie pružnou penou
zatmelenie škáry
zatmelenie škáry
zatmelenie škáry
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas