• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

V niektorých prípadoch je nutné (alebo je požiadavka) nahradiť vonkajší primárny hydroizolačný systém novým, funkčným, ale bez výkopových prác (či už nie sú možné alebo nie sú žiadané). Oprava tesnosti hydroizolácie sa potom rieši z vnútornej strany, plošnou injektážou, tiež nazývaná aj rubová injektáž. Vtedy sa murivo navŕta rastrom vrtov, cez ktoré sa natlačí hydroizolačná zmes k vonkajšej strane pivničného múru a to tak, aby vytvoril nový súvislý hydroizolačný systém. Alternátívou je výplňová injektáž, kedy sa vypĺňajú medzery a diery v stavive, z ktorého je stena vymurovaná. Vyplnenie dier utesní konštrukciu a pomôže pôvodnému hydroizolačnému systému ďalej fungovať. Súčastou týchto prác je aplikácia hydroizolačného systému z vnútornej strany (z negatívnej strany) konštrukcie, jednak pomáha pri injektáži a jednak funguje ako samostatná hydroizolácia. Táto vrstva môže byť finálna alebo je možné ju napríklad omietnuť sanačnými omietkami. Materiály spolupôsobia a umožňujú difúziu vodných pár.
otlčenie omietok
očistenie muriva
obrúsenie podkladu
vyspravenie podkladu
príprava podkladu
vyspravenie podkladu
pozakrývanie konštrukcií
vodotesná malta
vodotesná malta
raster injektážnych vrtov
injektážny obturátor (packer)
vysprávka vodotesnou maltou
hydroizolácia z negatívnej strany
hydroizolácia z negatívnej strany
vysprávka vodotesnou maltou
vysprávka vodotesnou maltou
navŕtanie pred injektážou
osadenie injektážnych obturátorov
injektážny gel KOSTER G4
injektážne zariadenie detail
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas