• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Jedná sa o zlepšenie vlastností základového podložia v skladovacej hale. Podlaha haly je dynamicky namáhaná prejazdom vysokozdvižnej techniky, čo spôsobuje pohyb dilatačných celkov podlahy haly. Dilatačné celky majú veľkosť cca 6x6m a pri prejazde sa správajú ako veľké uvolnené dlaždice. Sondy ukázali kvalitu podložia, vykružené boli na viacerých miestach. Zainjektovaním vhodnou hmotou sa prašný sypký materiál podložia zmení na pevný umelý kameň. Vzorky odobraté do PET fliaš ukazujú správanie sa injektážnej hmoty v sypkom materiáli, jej pretečenie, zhomogenizovanie materiálu podložia a vytvrdnutie. Podlahové dilatačné celky boli navŕtané rastrom vrtov a podinjektované, čím sa zamedzilo ich ,,plávaniu,, a nechceným pohybom. Podložie bolo injektážou spevnené.
sonda do podložia haly
sonda do podložia haly
vzorky podložia
vzorky podložia+injektážna hmota
navŕtanie pred injektážou
Injektáž základového podložia
Injektáž základového podložia
injektážne zariadenie detail
prienik hmoty pod doskou
zreagovanie hmoty
prienik hmoty cez dilatáciu
injektážne práce
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas