• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Oprava strešnej vpuste s odvodnením medzivrstiev. Pohľad zospodu ukazuje, že niekde je netesnosť, voda preteká prestupov v strope nižšie. Pôvodná klasická vpusť bola vyrezaná a okolie potrubie očistené. Vhľadom na to, že nevieme, ako dlho a v akom stave sú medzivrstvy strechy, použili sme strešnú vpusť s odvodnením medzivrstiev strechy. V praxi to znamená, že ak by boli medzivrstvy premočené, voda, ktorá v nich je, bude mať možnosť odtiecť potrubím strešnej vpuste preč do kanalizácie. Z vodotesnej malty sa vytvoril lievik, ktorý sa spevnil rýchloväzným cementom a poistil sa náterom tekutou fóliou. Vložením lapača nečistôt a zasypaním štrkom sa vytvoril zberač vody, ktorý umožní odtekať nazbieranej vode preč do kanalizácie. Zároveň sa do potrubia zasunie samotný odtok novej strešnej vpuste, ktorý má trochu menší priemer, ako pôvodná rúra. Táto nová strešná vpusť sa riadne napojí na pôvodný hydroizolačný systém strechy (či už sú to asfaltové pásy alebo strešná fólia). Nakoniec sa klasicky ochráni lapačom strešných splavenín a skryje do štrku ideálne veľkej frakcie, napr 32-64mm. Toto riešenie odvodňuje strechu tak, ako v pôvodnom prevedení a zároveň umožní odtekať vode, ktorá sa nejakým spôsobom dostala pod hlavnú hydroizoláciu.
pôvodný stav
pôvodný stav
odstránenie pôvodnej vpuste
lievik z vodotesnej malty
poistná hydroizolácia
lapač a štrk
vrchný diel novej vpuste
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas