• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Oprava dilatácii na betónovej podlahe garáží v Nitre. Pôvodný tmel bol odtrhnutý a zrealizovali sa tiež úplne nové dilatácie pre zabránenie praskania betónu a trhania tmelenia. Pôvodný tmel sa vyškriabe resp. pri novej dilatácii sa drážkovačkou vyreže nová drážka, ktorá umožní dilatačný pohyb. Najprv sa aplikuje adhézny mostík KOSTER FS Primer ako podklad pod pružné tmely. Plochy, ktoré nechceme od primeru zašpiniť, je potrebné zapáskovať. Tiež samotná zálievka sa realizuje medzi pásky, aby nedošlo k zbytočnému znečisteniu okolia. To realizáciu značne zjednoduší, keď po dokončení stačí pásky strhnúť. Vďaka použitiu primeru dokáže pružný tmel KOSTER FS-H zniesť značné dilatačné pohyby bez poškodenia.
pôvodný stav
širky novej dilatácie
prípravné práce
adhézny mostík KOSTER FS Primer
aplikácia primeru
miešanie KOSTER FS-H
aplikácia KOSTER FS-H
finálny pohľad
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas