• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Typickým prvkom pri suterénnych stenách, ktoré môžeme bežne na stavbách vidieť, sú prestupy potrubí či kabeláže cez obvodovú stenu objektu. Týmto detailom sa často nevenuje veľa pozornosti, pretože sú to často sanované miesta. Ako ale utesniť prestup kruhovej rúry cez štvorcový otvor prestupu? Alebo ako utesniť kruhové potrubie cez kruhový otvor, ale potrubie je vyosené? Prípadne utesnenie prestupu viacerých samostatných káblov cez jeden väčší otvor? V prípade nepoužitia systémového prvku je možné utesniť takýto otvor kombináciou vodotesnej malty KOSTER Repair Mortar a tesniaceho tmelu KOSTER KB Flex, ktorý zostáva trvalo pružný. K tomuto riešeniu sa pridáva poistná hydroizolácia vo forme dvojnásobného náteru s vložením výstužnej textílie. V závislosti od pôsobiacich faktorov je možné takto ošetrený prestup ešte zainjektovať. Laicky sa na utesnenie takýchto prestupov často použije PUR pena, ktorej životnosť je len krátkodobá a jej aplikácia je nedokonalá. Druhá časť fotografií znázorňuje injektáž laicky upchatej deravej železobetónovej steny. Pôvodná upchávka sa odstráni, miesto sa vyspraví vodotesnou maltou a preinjektuje.
Odstraňovanie pôvodnej upchávky
brúsenie podkladu diamantom
laická upchávka PUR penou
Odstraňovanie PUR peny z prestupu
vodotesná malta+trvalo pružný tmel+...
poistné preinjektovanie prestupu
poistná hydroizolácia s vystužením
pred aplikáciou druhej vrstvy
diera v obvodovej stene
diera v obvodovej stene
laická upchávka odstránenie
preinjektovanie
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas