• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Injektáž železobetónového stropu garáží bytového domu v Bratislave. Prasklina v strope preteká a vyplavuje z použitých stavebných materiálov soli, ktoré sa okolo trhliny usadzujú ako biele ,,kvaple,,. V tomto prípade tento jav zjednodušuje identifikáciu trhliny. Trhlina sa navŕta každých 15cm, pričom sa striedajú strany, vrt z pravej strany, potom z ľavej strany atď. Tým sa trhlina ,,zošíva,,. Do vrtu sa osadia injektážne obturátory (packre). Injektážny obturátor (packer) je jednosmerný ventil, cez ktorý sa pod vysokým tlakom pomaly tlačí injektážna hmota (v tomto prípade polyuretánová injektážna zmes) do trhliny, čím ju vypĺňa. Po injektáži, demontáži packrov a vyspravení dier po vrtoch vodotesnou maltou sa povrch trhliny prebrúsi, aby sa odstránila vrchná vrstva betónu a aplikuje sa poistná hydroizolačná vrstva - 2x náter s vloženou vystužovacou textíliou, náter je šedý, vo farbe betónu.
trhlina v železobetóne
prasknutý strop
injektáž trhliny v strope
vysprávka dier po vŕtaní
poistná hydroizolácia
poistná hydroizolácia
zatečenie rohu
detail mokrého rohu
navŕtanie pred injektážou
injektáž trhlín v ŽB stene
injektáž trhlín v ŽB stene
vodotesná malta
poistná hydroizolácia
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas