• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Rekonštrukcia staršieho domu, kde sa vyhotovilo kompletné chemické podrezanie muriva pre zabránenie vzlínaniu vlhkosti. Líniová bariéra proti vlhkosti aplikovaná beztlakovou metódou s injektážnou hmotou STADO krém natrvalo zabráni vode vzlínať murivom bez ohľadu na vlhkosť muriva. Línia vrtov sa pokiaľ je to možné zvolí jednu vodorovnú líniu nad pôvodnou hydroizoláciou z asfaltových pásov, resp. tak, aby bariéra nedovolila vode dostať sa nad úroveň podlahy priestorov, ktoré chcem ochrániť. Výhodou tejto metódy je rýchla aplikácia bez ohrozenia statiky domu, vzniká výrazne menej prachu, ako pri mechanickom podrezávaní muriva, kedy sa dom doslova podreže veľkou pílou a do tejto medzere sa zasúvajú plechy, ktoré vytvoria novú hydroizoláciu. Chemické podrezanie rieši aj ťažko dostupné miesta, nezavadzajú potrubné rozvody, zárubne a minimalizuje sa riziko poškodenia káblových rozvodov. Injektáž je možné spraviť z oboch strán muriva, čo je veľká výhoda, hlavne ak stena domu susedí s veďľajším pozemkom, na ktorý nemáte prístup.
Injektáž tehlového muriva, BA
línia vrtov pred injektážou
vŕtanie obvykle á=10cm
vŕtanie obvykle á=10cm
prvá línia nad pásom IPA
aplikácia STADO krému
horizontálna bariéra proti vlhkosti
zvnútra či zvonka
Sanačné a injektážne práce
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas