• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Injektáž vlhkého zmiešaného kamenno-tehlového muriva v starom dome v rakúskom Hainburgu. Izba domu, v ktorom sa objavovali vlhké fľaky, susedila s chodníkom, ktorý tam do svojej finálnej podoby bol dobudovaný neskôr a bol mierne vyššie, ako podlaha samotnej izby. Predpokladal sa väčší nápor vody na obvodovú stenu. Pre zabránenie vzlínania vody murivom bol použitý systém kapilárnych tyčí s beztlakovou injektážou syntetickou živicou Crisin 76. Murivo cca behom dvoch dní živicu absorbuje a tá vytvorí trvalú bariéru proti vode, je možné ju použiť na tehlové, kamenné i zmiešané murivo. Pre dosušenie sa aplikovali sanačné omietky KOSTER Restoration Plaster ako hrubá a KOSTER Fine Plaster ako vrchná jemná štuková omietka. Omietka je bielej farby, nie je potrebné maľovať nabielo.
zmiešané murivo obv. steny
sanovaná časť steny
injektáž KOSTER Crisin 76
cca po 2 dňoch
odvetrávacia difúzna lišta
hrubá sanačná omietka
pred omietaním štukom
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas