• svetro
  Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Realizácia injektáže milánskych stien a injektáž zabudovaných hadičiek pri novostavbe polyfunkčného objektu v Bratislave. V mnohých projektoch sa počíta s prípadným zátekom do konštrukcie a tak sa v kritických detailoch už pri výstavbe vopred zabudujú injektážne hadičky, ktoré potom umožnia bezproblémové vyplnenie takto zrealizovaného detailu injektážnou hmotou. Toto riešenie je v prípade poruchy ovela menej nákladné a nie je nutné zasahovať do konštrukcie vŕtaním, sekaním a podobne.
injektáž vlhkých miest na stene
injektáž vlhkých miest na stene
injektáž vlhkých miest na stene
injektáž vlhkých miest na stene
injektáž hadičiek
injektáž hadičiek
 
 

 LAKYWELDER kontakty

 

Rýchly kontakt

Najmodernejšie injektážne hmoty, hydroizolačné a sanačné materiály, s ktorými pracujeme, sú prísľubom objektívneho prístupu vedúceho k príčine problému a jej odstráneniu, namiesto riešenia následkov a dôsledkov.

Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  captcha
  Reload

  qr-code

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

   

  zamocnik


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


    

  created by: Marek Sarvas