AKTUALITY
  • svetro
    Okrem služieb uvedených na tejto stránke, sme ochotní vyjsť v ústrety zákazníkovi a navrhnúť alebo pohľadať alternatívne riešenie...

separator

Presakujúce kanalizačné potrubie v čistiarňach odpadových vôd vedie k značným škodám ktoré sú objavené často až veľmi neskoro. Pri oprave takéhoto poškodenia je dôležité zmiernenie rôznych typov poškodení pomocou hydroizolačných systémov, ktoré sú špeciálne prispôsobené ich potrebe. Analýza škôd ukáže, či je dostačujúca lokálna hydroizolácia v mieste priesaku alebo je potrebné zabezpečiť celú oblasť voči vplyvu chemikálií.

 

Zariadenia na úpravu vody, ako sú čističky odpadových vôd, kanalizácia a šachty, alebo nádrže čistiarní odpadových vôd, vyrobené z betónu alebo muriva, musia čeliť rôznym nepriaznivým vplyvom. Sanácia takýchto zariadení znamená hydroizoláciu, opravu a ochranu betónu, rovnako ako ochranu voči kyselinám a voči opotrebeniu. K tomu sa používajú najrôznejšie materiály.

KÖSTER Waterstop môže byť použitý na rýchlu hydroizoláciu malých aktívnych priesakov. Rýchlo tuhnúca tesniaca malta mierne zväčší svoj objem a okamžite utesní priesak.

priesak nádržOblasti s nedostatočnou cirkuláciou vzduchu ako kanalizačné systémy, vyvíjajú vysokú koncentráciu oxidu siričitého, čo vedie k vytvoreniu kyseliny sírovej na povrchu stavebných materiálov. Kyselina sírová je veľmi agresívna, hlavne voči betónu. KÖSTER NB 1 Grey môže byť použitý na hydroizoláciu na pozitívnej aj negatívnej strane. Silikátová malta KÖSTER Silicate Mortar sa používa ako ochrana proti kyselinám. Ako alternatíva môže byt použitý obklad odolný voči kyselinám, ktorý sa pripevňuje na podklad pomocou silikátového lepidla KÖSTER Silicate Adhesive. Špáry sa vypĺňajú silikátovou maltou KÖSTER Silicate Mortar. Týmto spôsobom je dosiahnutý povrch odolný voči kyselinám aj voči opotrebeniu.

Štandardná hydroizolácia muriva je KÖSTER NB 1 Grey. V prípade aktívnych priesakov sa používa KÖSTER KD System.

Na opravu muriva a betónu poškodeného kyselinami, musí byť podklad mechanicky očistený až pokiaľ nedosiahneme pevný, nepoškodený podklad. Podklad je následne ošetrený prednástrekom KÖSTER Polysil TG 500. Remodelácia sa vykonáva pomocou opravnej malty KÖSTER Repair Mortar NC. Na vrch sa ako ochrana voči kyselinám a opotrebeniu aplikuje ešte silikátová malta KÖSTER Silicate Mortar.

Šachty vyrobené z muriva a betónu musia byť tiež mechanicky očistené až po pevný nepoškodený podklad. K reprofilácii a vyrovnaniu sa používa KÖSTER Sewer a malta na šachty Shaft Mortar, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre túto oblasť použitia. Majú veľmi dobrú priľnavosť k vlhkým podkladom, sú ľahko aplikovateľné a rýchlo tvrdnúce. KÖSTER Sewer a malta na šachty Shaft Mortar môžu byť dokonca do istej miery použité aj pod tečúcou vodou.

Spoje potrubia sú častým zdrojom priesakov v kanalizačných systémoch. Spätná hydroizolácia môže byť zložitá kvôli silnému vodnému tlaku z vnútra aj z vonka. KÖSTER PUR Gel je ideálny injekčný materiál práve pre takéto prípady. Spolu so zmesou vody a okolitej pôdy, vytvára elastickú hydroizolačnú vrstvu okolo priesaku. Týmto spôsobom môžu byť potrubné spoje alebo poškodené potrubie utesnené rýchlo a natrvalo.

Elastická hydroizolácia trhlín je dosiahnutá pomocou KÖSTER 2 IN 1. Materiál sa injektuje v dvoch krokoch: po prvé, zastavenie toku vody a po druhé, uzatvorenie trhliny pružne a natrvalo. V prípade silného priesaku vody, sa kvôli rýchlej reakčnej dobe používa KÖSTER IN 1. Aby sa trhlina utesnila natrvalo, musí byť následne nainjektovaná elastickou živicou KÖSTER IN 2.

Vždy dodržiavajte pracovný postup uvedený v príslušných technických listoch a príručkách.

 

 LAKYWELDER kontakty

 

VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.

 

zamocnik


  

https   Active Search Results   cloudflare

www.sanacia.sk  |  www.saninjekt.sk  |  www.injektaz.sk


  

created by: Marek Sarvas